Громадська організація «Платформа європейських студій для сталого розвитку»

Головною метою Організації є вивчення та впровадження європейського досвіду на засадах сталого розвитку в освіті, науці та інших сферах суспільного життя в Україні та інших регіонах.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  • Сприяння широкому запровадженню європейських студій в університетську освіту та науку, освіту молодих науковців, фахівців та управлінців, а також представників громадянського суспільства.
  • Сприяння євроінтеграцї як цивілізаційному вибору України та дороговказу для інших регіонів в усіх сферах суспільного життя, зокрема в освіті, науці, культурі, державному управлінні, виробничій та рекреаційній діяльності.
  • Здійснення аналітичної та інфраструктурної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, які заважають євроінтеграційному вектору розвитку; прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності євроінтеграційних процесів.
  • Організація широкого міжнародного співробітництва із запровадження європейських студій в університетську освіту та науку, а також в інші форми освітньої та просвітницької діяльності.
  • Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України та інших регіонів на засадах стратегії сталого розвитку.
  • Здійснення порівняльного аналізу законодавства та кращих практик зі стратегії сталого розвитку, що сприяють економічному зростанню, захисту довкілля та здоровому та гармонійному життю населення, в країнах ЄС та інших країнах.
  • Створення умов для сприятливої комунікації між членами Організації та університетами, представниками влади, бізнесу та громадянського суспільства для розвитку науко-технічного співробітництва, обміну інформацією та професійним досвідом;
  • Інформування населення через засоби масової інформації та електронні ресурси щодо нагальних проблем відповідних регіонів з огляду на стратегію сталого розвитку регіону.
  • Використовуючи європейські студії, сприяти формуванню обізнаних, свідомих, ініціативних особистостей з критичним науковим способом мислення, з навичками менеджерів нової школи, готових до прийняття оптимальних рішень щодо складних комплексних проблем сьогодення на шляху до сталого розвитку суспільства.
  • Консультативні послуги з впровадження європейських студій в університетах України та інших країн регіону, координація роботи та впорядкування активно діючих центрів з європейських студій через створення громадських об’єднань, асоціацій та мережі європейських студій.

EUforUA project

Відкрити

Jean Monnet Support of Associations
Проект "Розширення досліджень Європейського Союзу щодо інтелектуального, стійкого та всеосяжного зростання в українських університетах"

Докладніше Закрити